EPA belönar sina egna misstag


Heartland Institute har analyserat EPAs uppträdande när de släppte ut spillvatten från Gold King gruvan i Colorado. Gruvan har varit stängt sedan 1923 och läckaget har varit litet och förutsägbart. Cement Creek, det vattendrag som först tog emot utsläppet var redan utdömt som dricksvattenkälla innan gruvbrytning startade i området vid mitten av 1800-talet. Det omgivande berget innehåller helt enkelt så mycket av dessa ämnen att det lakas ur naturligt i en mängd som gör vattnet otjänligt.

+ There are no comments

Add yours