EP/LIBE: Nej till AI och biometrisk analys för massövervakning


I Europaparlamentet har utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE) antagit en rapport om AI och biometrisk massövervakning.