Energy Post: Svenska CO2-utsläpp tjugofemfaldigas när kärnkraften stängs ner


Den kommande svenska och nordiska energikrisen i spåren av kärnkraftsnedläggningarna uppmärksammas nu av Energy Post. Sveriges CO2-utsläpp per kWh elkraft kan gå från 20 gram till 500 gram CO2 per kWh. Oliden vattenkraftstation i Trollhättan. De uppdämda Helvetesfallen syns långt bort till vänster.Till en början konstateras att Sverige har haft en av världens bästa elnät och kraftproduktion, i princip helt fossilfri. “This combination gave Sweden one of the cleanest, most affordable and secure electricity grids in any industrialized country.”

+ There are no comments

Add yours