Energin som befriare


Bristen på tillgänglig och användbar energi har varit mänsklighetens gissel i årtusenden. Några ytterst få kunde göra sig mäktiga och leva ett bekvämt liv genom andra människors slavarbete eller arbete under stort armod och slavliknande förhållanden. Tidiga försök med vindkraft och vattenkraft gav endast små, om ens några, lättnader för flertalet.
Först i och med den framgångsrika utvecklingen av ångmaskinen och därefter elektriciteten kunde den stora massan av folket befrias från slaveriet.

+ There are no comments

Add yours