Energimyndigheten: Elnäten behöver inte byggas om för konsumentproducerad el


Läsaren Nanotec, som har en bakgrund från styrelsen hos en mindre elnätsägare, har varit i kontakt med Energimyndigheten. Beskedet är att det inte finns någon grund för Fortums elnätprishöjningar, som skylls på att man ska kunna hantera bland annat solel. Vindkraftverk. Beskedet är att stadselnäten klarar av att 100% skaffar solceller, och på landet klarar näten att 35% gör detta. Verkligheten är kanske någon promille producenter av egen el, och inget motiverar alltså Fortums avgiftshöjningar.

+ There are no comments

Add yours