Energi som politisk kraft


Idag lyfter jag fram ett par gamla godingar som jag skrivit tidigare om energi. Den första publicerades 2010 när jag samlade ihop det bästa från min gamla blogg Liberty.nu. Denna artikel är numera minst tio år gammal, men ändå aktuell i vissa delar. Varför återpublicerar jag dessa gamla inpass just nu? Jo, jag vill än en gång poängtera de mångfacetterade aspekter man kan anlägga på energitillgången och energianvändningen i vårt samhälle. De enda perspektiv som redovisas är vanligen att spara och förbruka så lite som möjligt, för att rädda klimatet.

+ There are no comments

Add yours