En träsko i öresundsregionens ekonomi


Kaoset på Öresundsbron visar med all tydlighet att man ska tänka igenom åtgärder innan de genomförs. För det första – hindrar gränskontrollerna någon som verkligen vill ta sig till Sverige från att göra det? För det andra – är de ekonomiska effekterna av kontrollerna acceptabla? För det tredje – är det så många människor som kommer till Sverige i januari att kontrollerna fyller någon funktion? Det absurda med alltihop – det handlar om åtgärder som ska hindra människor att utöva sin lagstadgade rätt att söka asyl. Vi vill bevara asylrätten, alltså måste vi hindra dom som skulle tänkas söka asyl från att ta sig till vårt land.

+ There are no comments

Add yours