En stat i staten


Brottsförebyggande rådet anklagas för att fuska med siffrorna, vilket kan anses väldigt problematiskt då det är dem vi förlitar oss på vad gäller statistik om brottslighet. Om regeringen ska beslut om fler eller färre poliser så är det dessa siffror man tittar på. BRÅ är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar under justitiedepartementet.

+ There are no comments

Add yours