En revolutionär idé


Libertarianism är tydligt den mest, och kanske den enda, radikala rörelsen i Amerika. Den angriper grunden till samhällets alla problem. Den är inte reformistisk på något sätt, utan revolutionär i alla avseenden. Eftersom så många av dess anhängare emellertid kommit från högerkanten finns det kvar en aura, eller kanske att man till en viss grad är defensiv, som om den verkligen ville försvara privat egendom. Sanningen är naturligtvis att libertarianismen kämpar för äganderättens principer, men att den inte undantagslöst vill försvara all den egendom som nu kallas privat.

+ There are no comments

Add yours