En regel för ingruppen, en annan för utgruppen


Den hegemona ideologin och praktiken kring rasrelationer är ett mysterium präglat av självmotsägelser och paradoxer, så även de vita liberaler som upprätthåller dem. Det är ett skadligt mysterium, ostört leder det oss till oåterkallelig undergång, men det är också ett mysterium som hos tänkande människor bör väcka nyfikenhet och försök att finna den nyckel som förklarar fenomenets många självmotsägelser.