En rätt rejäl satsning på flyktingmottagandet


Det är verkligen en rejäl höjning av ersättningen för nyanlända och jag tar tillbaka allt jag sagt om fluffig politik. I Dagens Samhälle har S och Sd diskuterat effekterna av minskad invandring och en av huvudfrågorna är om det går att spara 37 miljarder per år i kommunerna på att minska flyktingmottagandet. Sedan verkar det ha uppstått viss förvirring kring Sverigedemokraternas skatteförslag, men det är en annan sak.

+ There are no comments

Add yours