En medborgerlig rättighet i Texas, en nåd i Sverige


Texas blir ännu en i raden av amerikanska delstater som slopar licenskrav för handeldvapen, helt i linje med Konstitutionens andra tillägg. Det är nu 21 delstater som tillåter vardagsbeväpning utan särskilt tillstånd, så kallat constitutional carry.

+ There are no comments

Add yours