En Lärdom, kapitel 9: Upplösning av trupper och byråkrater


När militären ska bantas efter ett krig finns det alltid en rädsla för att det inte ska finnas arbete åt soldaterna och att de därmed blir arbetslösa. När miljoner män plötsligt släpps fria kan det ta tid för den privata sektorn att fånga upp dem. Historien visar dock att detta skett mycket snabbare än förväntat. Rädslan för arbetslöshet infinner sig eftersom många bara ser ena sidan av processen.
De ser hemkommande soldater som släpps lösa på arbetsmarknaden. Var ska köpkraften komma ifrån om de alla ska bli anställda?

+ There are no comments

Add yours