En Lärdom, kapitel 8.1: Arbetsutjämning


Jag har tidigare gett exempel på olika fackliga strategier för att skapa överflödiga arbetstillfällen. Dessa strategier och allmänhetens acceptans av dem bottnar i samma fundamentala vanföreställning som driver rädslan för att maskiner ökar arbetslösheten. Detta är tron på att jobben förintas om produktionen effektiviseras. Den naturliga slutsatsen blir då att skapa fler jobb genom att göra saker på ett mer ineffektivt sätt.
Besläktat med denna vanföreställning är tron på att det endast finns en begränsad mängd arbete att utföra i världen.

+ There are no comments

Add yours