En Lärdom, kapitel 7.3: Maskinernas Förbannelse


I föregående exempel har vi pratat om hur maskiner är ett av de moderna teknofobernas hatobjekt. Men Arbetsbesparande maskiner är bara en form av uppfinningar och upptäckter. Andra förbättrar istället produkternas kvalitet, exempel precisionsverktyg, nylon, plexiglas, plywood och plast. Ytterligare andra utför uppgifter som människor inte kan utföra, exempelvis telefoner och flygplan. Och därtill finns det sådant som möjliggör helt nya produkter och tjänster, exempelvis röntgen, radioapparater och syntetiskt gummi.
Det går förstås att överdriva argumentet om att maskiner inte skapar arbetslöshet.

+ There are no comments

Add yours