En Lärdom, kapitel 7.2: Maskinernas Förbannelse


Man skulle kunna rada upp mängder av statistik som visar på hur fel teknofoberna hade. Men det hjälper inte om vi inte förstår varför de hade fel. Statistik och historia är värdelös när det gäller ekonomi, om det inte åtföljs av en grundläggande deduktiv förståelse av denna fakta. I det här fallet måste vi förstå varför konsekvenserna av införandet av maskiner och annan arbetsbesparande utrustning var nödvändiga.

+ There are no comments

Add yours