En Lärdom, kapitel 6.2: Kredit avleder produktion


Att ge statligt subventionerade lån till privata företagare minskar samhällets välstånd. Detta eftersom det tillgängliga reella kapitalet (såsom gårdar och traktorer) läggs i händerna på mindre kompetenta låntagare istället för hos de mer effektiva och ärliga låntagarna som kan övertyga de privata bankerna att låna ut till dem. Detta blir extra tydligt om vi tittar på andra former av verksamhet än jordbruk.

+ There are no comments

Add yours