En Lärdom, kapitel 6.1: Kredit avleder produktion


Statligt “främjande” av företag bör ibland fruktas lika mycket som statligt motstånd mot företag. Detta påstådda främjande tar ofta formen av statliga krediter eller garantier för privata lån. Frågan om statliga krediter kan vara komplicerad eftersom den innebär en möjlighet för inflation. Vi sparar analysen av inflationens olika effekter till ett senare kapitel. För enkelhetens skull kommer vi utgå ifrån att den kredit vi diskuterar är icke-inflatorisk. Som vi senare kommer se ändrar inflation inte konsekvenserna av den typ av politik som diskuteras, men den komplicerar analysen av den.

+ There are no comments

Add yours