En Lärdom, kapitel 10: Den fulla sysselsättningens fetisch


Att få så mycket som möjligt gjort med minsta möjliga ansträngning är det ekonomiska målet för varje nation och individ. Mänskligheten har rört sig framåt ekonomiskt genom att få ut mer produktion ur samma mängd arbetskraft. Det var av denna anledning människan började transportera saker på åsneryggar, uppfann hjulet, vagnen, järnvägen och lastbilen, samt använde sin uppfinningsrikedom för att ta fram 100 000 andra arbetsbesparande uppfinningar.

+ There are no comments

Add yours