“En krigshandling”


Frankrikes president Hollande kallar fredagskvällens och nattens terrordåd för en utländsk krigshandling mot Frankrike. Det är knappast en slumpmässig formulering och innebär att man kan vara på väg att åberopa NATO artikel 5 eller Lissabonfördraget.

Efter den 11:e september åkallade USA NATO:s artikel 5, vilket innebär att samtliga NATO-länder behövde stödja USA i sitt krig mot terrorismen, specifikt motanfallet mot al-Qaida (och deras beskyddare talibanerna) i Afghanistan.

+ There are no comments

Add yours