En invändning mot Coases syn på ägande


Det finns åtminstone två olika sätt att motivera varför äganderätten är viktig. Det finns ekonomiska argument och det finns moraliska argument, varav de ekonomiska argumenten är de vanligaste i dagsläget. Det finns gott om erfarenheter som talar för att en stark äganderätt är den viktigaste förklaringen till att vissa länder har högre välstånd än andra. Det beror helt enkelt på att i ett samhälle med stark äganderätt så kan mer långsiktiga investeringar göras. Om man inte vet om man kommer att få skörda det man har sått, så är det bättre att äta upp utsädet – enkelt uttryckt.

+ There are no comments

Add yours