En budget som kan stå EU dyrt


Den svenska europaparlamentarikern Christofer Fjellner (M) brukar säga att ”det som är bra med EU är gratis och det som är dåligt är hur dyrt som helst”. Sällan har de orden känts så träffsäkra som när budgetkommissionären Günter Oettinger i går presenterade sitt förslag till EU:s nästa långtidsbudget för perioden 2021–2027. Trots att Storbritannien, vars bidrag motsvarat ungefär 13 procent av EU-budgeten, är på väg att lämna unionen är såväl kommissionen som Europaparlamentet överens om att EU:s budget ska öka.