Ekonomiska villfarelser om Grekland


Det har framförts många ekonomiskt ovetenskapliga uttalanden gällande Greklands finansiella problem, framförallt vad gäller lösningar på dem. Nedan följer en lista med fyra av dessa ekonomiska villfarelser.
1. Euron är en för stark valuta för Grekland
Detta utlåtande är vanligtvis framfört tillsammans med argumentet att den grekiska produktiviteten är lägre än de nordligare EU-länderna. Enligt denna logik är euron inte en lämplig valuta för länder med avsevärt olika produtkionsnivåer. Argumentet är följt med rekommendationen att Grekland bör lämna EMU och återinföra drachman.

+ There are no comments

Add yours