Edward Snowdens arv


Edward Snowden gjorde människor medvetna om att staten faktiskt spionerar på dem. I sitt andra uppsåt – att åstadkomma förändring i detta avseende – har han misslyckats. Oron för att vara övervakad är begränsad och många påpekar – helt korrekt – att vi själva utsätter oss för risker för att bli övervakade av andra än staten. Men i en mening har han varit desto mer framgångsrik. Vetskapen om att Storebror lyssnar, och att Lillebror också gör det, har ökat medvetenheten om vår sårbarhet på nätet.

+ There are no comments

Add yours