Ebolaspridningen inte längre exponentiell


Spridningen av den tragiska ebolaepidemin i Västafrika är inte längre exponentiell. Enligt WHO:s data är har antalet nya fall planat ut sedan den 1:a september och ökningen är nu linjär och rent av fallande.

+ There are no comments

Add yours