Dumhet som övergår allt förstånd.


Verkligheten överträffar dikten brukar man med skämtsamt allvar säga. Tyvärr är det allt för ofta sant. SvD hade i veckan en intressant debattartikel om äganderätt och strandskydd. Den är skriven av Clarence Crafoord och Anna Rogalska Hedlund, båda jurister på Centrum för Rättvisa, inlägget handlar om ett verkligt rättsfall där de båda försvarar en markägare. Ola Hjelm har köpt en tomt på 1600 kvadratmeter och bygglov från kommunen. Men länsstyrelsen sa nej, med hänsyn till strandskyddet. ”Stranden” är en vassbemängd liten insjö 160 meter från den tänkta platsen för byggnaden.

+ There are no comments

Add yours