Du har aldrig blivit kränkt


För några år sedan hörde jag följande hjärtevärmande historia berättas från Kungliga tekniska högskolan (KTH). Det utspelade sig i en av dessa numera obligatoriska genuskurser som den kvinnliga rektorn och “vicerektorn för jämställdhet och genus” prackar på det huvudsakligen manliga studentklientelet.