Du är terrorist tills motsatsen bevisats


Många blir upprörda när enskilda individer diskrimineras på grund av ras, kön eller sexuell läggning. När homosexuella inte får lämna blod eller när romer placeras i ett polisregister eller när polisen stoppar personer med utrikiskt utseende i tunnelbanan för att kontrollera deras ID. Dom som protesterar över dessa “profileringar” har missat den stora förändringen som informationssamhället för med sig – möjligheten att använda sig av bakgrundsinformation som ras, kön eller sexuell läggning för att förutse människors handlingar.

+ There are no comments

Add yours