Du är ständigt övervakad av staten


Dagens Nyheter skriver i dag om Datalagringsdirektivet och den information som lagras i enorma databaser. Informationen gör det möjligt att detaljkartlägga varje medborgares liv – var man tillbringar sin dygnsvila och vilka personer som man umgås med. Det är ganska långt från Saurons allseende öga, som Ivar Arpi i en sällsynt träffande liknelse i artikeln “Det behövs mer datalagring” jämförde direktivet med. Men datalagringen är långt mer effektiv än Saurons öga. Här har vi positionsangivelser på några meter när.

+ There are no comments

Add yours