Dövörat mot folket


Som jag redan berättat lämnade jag tidigare i år in ett medborgarförslag till min hemkommun, Töreboda. Det handlar om att avsluta allt arbete och alla åtgärder som motiveras utifrån tanken om klimathot med ursprung i mänsklig verksamhet. I måndags, 30 november, samtidigt som världens ledare samlades i Paris för att med läpparna bekänna sig till klimatkyrkan fick jag möjlighet att försvara mitt förlag inför kommunfullmäktige.

+ There are no comments

Add yours