Don’t mess with Texas!


I Texas har senaten beslutat starta en statlig bank för att nästan återinföra guldmyntfot. Nej, det är inte en centralbank för staten Texas, det är en affärsbank eller kanske snarare en råvarubank som handlar med en råvara, guld. Banken kommer att notera insatta medel i guldekvivalenter, med löfte att banken håller motsvarande mängd guld i sina valv.

+ There are no comments

Add yours