Domstolarna och rättvisan


Noterar att skillnaderna mellan de svenska migrationsdomstolarna är anmärkningvärt stor. I Göteborg är det dubbelt så många som får rätt vid överklagande som i Stockholm. Detta kan ha flera förklaringar. Det skulle kunna vara så att Migrationsverket avslår fler ansökningar i västra Sverige än i östra och att det därför blir proportionellt sett fler överklaganden där. Men sannolikt handlar det om att rättstillämpningen skiljer sig åt och detta kan i sin tur bero på arbetsbelastningen.

+ There are no comments

Add yours