Dokumentären “Varför är Sverige en mångkultur?”


Jag antar att du är positivt inställd till och för att palestinier liksom judar har rätt till sina egna länder. Likaså kongoleser, chilenare, ester och finnar. Vad som däremot inte är lika självklart för många är att svenskar har rätt till Sverige. Att reagera över hur ett folkslag på den afrikanska kontinenten utrotar ett annat är självklart. Men att svenskar kommer att vara i minoritet i Sverige om bara ett par årtionden rycker många på axlarna åt.