Digitalt kartläggningsverktyg kan ha en poäng


Tycker personligen att Rättviseförmedlingens digitala kartläggningsverktyg kan ha en poäng. Visst vore det intressant om man kunde kartlägga vad alla journalister röstar på?

+ There are no comments

Add yours