Digitalt EU-ID och elektroniskt journalsystem på EU-kommissionens önskelista


EU-kommissionen har presenterat sina digitala mål för år 2030. Ett par exempel: Man vill skapa ett digitalt EU-ID, som man hoppas att minst 80% av medborgarna kommer att använda. Det skall ses mot bakgrund av att man i EU i 10-15 års tid har diskuterat ID-krav för att över huvud taget kunna koppla upp sig mot eller verka på nätet. Detta är viktigt att hålla ögonen på.