Digitaliseringen förändrar världen


Läser att 84 procent av musikmarknaden nu är streaming. Det hade man inte trott för några år sedan. Noterar att dagstidningarna tappat greppet om marknaden – och att nya former för distribution börjar ta över. Läser att Uber tar över taximarknaden. Men ändå, de största förändringarna återstår antagligen. Bankerna kommer att försvinna som vi känner dessa i dag. Det finns inte längre utrymme för nationella monopol när tekniken är internationell.

+ There are no comments

Add yours