Digitala sprängkistor behövs inte bara för datalagringsdirektivet


För två veckor sedan skrev Bahnhofs VD Jon Karlung en debattartikel om behovet av digitala sprängkistor när ryssen kommer. Detta för att förstöra datalagringslagens personuppgifter. Men de digitala sprängkistorna behöver vara mer omfattande än så. Bahnhof har alltid profilerat sig för intregritet och mot övervakningsamhllet, så det är rätt naturligt att det är just mot datalagringsdirektviet Karlung vänder sig.

+ There are no comments

Add yours