Detta är svenskarna rädda för


Av alla hot i världen, vad är svenskar mest oroade för? Är det att framtidens välfärd inte ska bli som gårdagens? Att pensionerna ska bli lägre? Att IS-krigare ska ta terrorismens fasor till Sverige? Eller kanske att ett aggressivt Ryssland kommer börja ställa territoriella krav? Nej, när SOM-institutet vid Göteborgs universitet frågar svenskarna vad som oroar dem mest, framkommer något helt annat: nynazism.

+ There are no comments

Add yours