Detaljstyrande lagar gynnar inte samhället


Att i lagen börja reglera hur representation ska se ut i olika styrelser vore olyckligt. Partistyrelsen menar att om motionsförslagen skulle vinna gehör riskerar vi att i nästa steg skriva in bestämmelser om ålderrepresentation, etnisk bakgrund osv. Det skulle leda till detaljstyrande lagar vilket inte gagnar samhället.

+ There are no comments

Add yours