Det var bättre förr – penningmängden och BNP


Penningmängden M3 har vissa kopplingar till vår ekonomiska aktivitet, men det väsentliga är att M3 inte sticker iväg i förhållande till ekonomin, för då uppstår monetär inflation. Monetär inflation leder till en kombination av bubblor och KPI-inflation.

+ There are no comments

Add yours