Det svenska geopolitiska läget


Geopolitik handlar om att göra politiska analyser med hänvisning till länders geografiska läge. Om vi tar Ryssland som ett exempel, så handlar den historiska geopolitiska situationen ofta om att skaffa sig tillgång till goda hamnar som inte fryser under vintern, därav intresset för S:t Petersburg, Kalinigrad och Krimhalvön som man nyligen annekterat. Att Turkiet blockerar Svarta havet (det smala sundet vid Bosporen) kan emellertid innebära problem för den ryska flottan när de ska ta sig från Krim och Svarta havet. Kanske kan man se den nya fiendskapen mellan Turkiet och Ryssland även ur detta perspektiv?

+ There are no comments

Add yours