Det svenska förtryckets tidslinje


När riksdagen 1932 bestämde att svenska mejerier fick rätt att ta ut straffavgifter från icke anslutna mjölkbönder började en dyster utveckling i den unga demokratin. Det var en borgerlig regering som begick denna dumhet. Året efter, efter ett val och regeringsskifte, bestämde den socialdemokratiska regeringen att facken hade rätt att tvinga till sig underkastelse från arbetarklassen. Detta fullständigades 1938 med Saltsjöbadsavtalet. Då delade Svenska Arbetsgivarföreningen och fackföreningarna upp hela arbetsmarknaden. I princip alla som ville ha jobb i Sverige var tvungna att vara med i antingen den ena eller andra organisationen.

+ There are no comments

Add yours