Det skyldiga barnet och ofriheten


Om ofriheten ännu ligger som en tät dimma över världen bör vi överväga i vilken mån vuxenvärldens bemötande av barnen fram tills nu format ofria snarare än fria individer. Fria samhällen kännetecknas av samma experimenterande kunskapshunger som barnet utnyttjar för att utforska sin omgivning från tidig ålder. I och med att utvecklingspsykologin och neurovetenskapen bortom rimligt tvivel visat att det mänskliga psyket i huvudsak formas under barndomen är det angeläget att identifiera hur värdefulla kunskaper och attityder de facto går förlorade under resan till vuxen ålder.

+ There are no comments

Add yours