Det skrämda folket


The American Spectator har en intressant betraktelse över trygghetsnarkomanin i det moderna samhället. Framförallt oroas Ron Ross, som skrivit artikeln över att Amerikas unga begåvningar, universitetsstudenterna, är så rädda för allt möjligt. De är i många fall till och med beredda att överge Republikens konstitution, demokratin och vår industriella civilisation. Vad är det som oroar de unga? Ross räknar upp uthållighet, GMO, gluten, bekämpningsmedel, naturtillgångarnas utplåning, CO2, fossila bränslen, soptippar […]

+ There are no comments

Add yours