Det pågår en Paris Hilton-valrörelse


I en valrörelse är det många siffror som snurrar runt. Tre miljarder till a-kassan, sex miljarder till 90-dagarsgaranti, sju miljarder till skolan. Pengar folket förväntas punga ut med. Men ingen har, så vitt jag vet, nämnt siffran 65 miljarder. Det är så mycket mer hela det svenska samhället har i slutet av året bara för att ekonomin växer, för att företag och arbetare skapar större värde i år än förra året. Och ingen har nämnt 130 miljarder – som vi skulle ha fått om vi haft dubbelt så hög tillväxt. […]

+ There are no comments

Add yours