Det österrikiska argumentet mot statliga ingrepp


Grundbulten för all ekonomisk aktivitet är det otvungna och fria utbytet av varor, som baseras på individens subjektiva värdeskala. För att parterna ska få ut maximalt utbyte måste båda ha full äganderätt och kontroll över varan som ska bytas samt möjlighet att använda den efter sitt eget tycke utan att någon tredje part (exempelvis staten) ingriper. Ett utbyte sker endast när båda parterna värderar den mottagna varan högre än den utbytta.

+ There are no comments

Add yours