Det måste bli dyrare att låna


I Sverige pågår diskussionen om att avskaffa ränteavdragen som bäst. Men det finns andra länder som ännu har liknande system och en liknande diskussion – till exempel USA och Schweiz. Den ekonomiska krisen i USA 2008 satte avdragssystemet i fokus – den utlöstes som bekant av problem i bostadsfinansieringsinstituten Freddie Mac och Fannie Mae. Ränteavdraget i USA kostar hundra miljarder US-dollar varje år.

+ There are no comments

Add yours