Det kommer aldrig byggas billiga hyresrätter igen


En del definierar bostadsbrist som frånvaron av oändlig tillgång till billiga hyresrätter i centrala lägen. Men verkligheten är att det aldrig mer kommer byggas billiga hyresrätter i Sverige. Snarare kommer allt fler av de idag billiga hyresrätterna att renoveras och med det få se dubblerade hyror. Verkligheten är att ingen, inte ens de sk allmännyttiga bostadsbolagen, bygger billiga hyresrätter längre. Det finns helt enkelt inget intresse av att göra detta, då billiga hyresrätter kan göra att man får hyresgäster med svag ekonomi.

+ There are no comments

Add yours