Det flyktingindustriella komplexet


Saker hänger ihop. Att en regering bedriver en politik som dess företrädare senare kan dra nytta av är inget nytt. När det gäller asyl- och migrationspolitiken flyttar vi oss emellertid rakt in i absurditetens gränstrakter. Alliansregeringen slöt 2011 en migrationsöverenskommelse med Miljöpartiet. Syftet var att markera mot SD genom att liera sig med dess huvudfiende, men sannolikt också att knyta MP närmare sig för att på sikt kunna behålla makten.

+ There are no comments

Add yours