Det duger inte


Efter dagens presskonferens med Åsa Regnér och Ylva Johansson förstår vi att det är kommunerna som kommer att få lösa problemet med att flyktingtillströmmningen är lite högre än vad Sverige klarar av. Att Sverige ansöker om medel från EU är förstås bra, men det löser inte så mycket. Det behövs sannolikt extraordinära insatser – som koordineras från statlig nivå. Problemet så här långt handlar inte om flyktingstillströmningen till EU – det vore lätt för EU att som helhet ta emot tre miljoner flyktingar – problemet är att en alltför stor proportion söker asyl i Sverige.

+ There are no comments

Add yours